DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Αισθητηριακή ολοκλήρωση-Sensory Integration

Βασισμένη στο πρωτοποριακό ερευνητικό και θεραπευτικό έργο της εργοθεραπεύτριας Dr. A. Jean Ayres, η θεωρία της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης ερμηνεύει την ικανότητα του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος να προσλαμβάνει, να ρυθμίζει, να ερμηνεύει και να ενσωματώνει τις αισθητηριακές πληροφορίες που προέρχονται από το σώμα και το περιβάλλον και επηρεάζουν τη διαδικασία της μάθησης  και την ανάπτυξη προσαρμοστικής συμπεριφοράς.

Για ορισμένα παιδιά η ενσωμάτωση (ολοκλήρωση) των αισθητηριακών πληροφοριών δεν πραγματοποιείται ομαλά καθώς το παιδί μεγαλώνει. Όταν η διαδικασία αυτή διαταράσσεται, ένα πλήθος προβλημάτων στη μάθηση, τις κινητικές δεξιότητες και τη συμπεριφορά προκύπτουν και επιδρούν στην σχολική επίδοση των παιδιών και στην κοινωνική προσαρμογή τους.  

Οι διαταραχές αισθητηριακής επεξεργασίας (Sensory Processing Disorders) διακρίνονται σε ανεπάρκειες αισθητηριακής ρύθμισης και διαταραχές της πράξης/κινητικού προγραμματισμού.

Μερικές από τις ενδείξεις της Διαταραχής Αισθητηριακής Επεξεργασίας είναι:

    Κινητική αδεξιότητα

    Δυσκολία στην εκμάθηση νέων κινήσεων

    Πτωχός έλεγχος στάσης και ισορροπίας 

    Ακατάλληλη αντίδραση στο άγγιγμα, στην κίνηση, στα οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα

    Ευερεθιστότητα

    Διαταραχές ύπνου

    Άρνηση χρήσης της τουαλέτας

    Ασυνήθιστα υψηλό ή χαμηλό επίπεδο εγρήγορσης 

    Ελλειμματική προσοχή

    Υπερκινητικότητα

    Πολύ περιορισμένες διατροφικές επιλογές

    Πλημμελής  οφθαλμοκινητικός έλεγχος

    Πτωχή εικόνα σώματος    

 Συμπληρωματικά μπορεί να ενυπάρχουν:

    Καθυστέρηση στην ομιλία και στον λόγο

    Μαθησιακές ή γνωστικές δυσκολίες

    Φτωχές δεξιότητες αυτοϋπηρέτησης

    Χαμηλή αυτοεκτίμηση

    Κοινωνικές / συναισθηματικές δυσκολίες

 

Στην  Κλινική Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης ως μέλη του Sensory Integration Network UK & Ireland, αναλαμβάνουμε τη διεξαγωγή διαγνωστικής αξιολόγησης και θεραπείας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Η αξιολόγηση συνδυάζει πολλές μεθόδους συλλογής πληροφοριών. Το Sensory Integration and Praxis Tests (SIPT) θεωρείται η επιτομή των αξιολογητικών εργαλείων  στην διάγνωση των διαταραχών αισθητηριακής επεξεργασίας. Η χορήγησή του στην Εξέλιξη, σε συνδυασμό με ερωτηματολόγια γονέων(Sensory Profile, Infant-Toddler Sensory Profile, Sensory Processing Measure), άλλες σταθμισμένες δοκιμασίες (Test of Ideational Praxis, Test of Playfulness, Peabody Developmental Motor Scales, Movement Assessment Battery for Children, Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, COMPS, DTVP-2, Beery VMI) και δομημένες όσο και μη δομημένες κλινικές παρατηρήσεις (Clinical Observations), μάς δίνει την δυνατότητα να διεξάγουμε σε βάθος αξιολόγηση, λεπτομερή ερμηνεία και κατηγοριοποίηση των συμπτωμάτων αισθητηριακής δυσλειτουργίας.

Η παρέμβασή μας πληροί τα χαρακτηριστικά πιστότητας όπως ορίζονται από το εργαλείο Fidelity Measure of Ayres Sensory Integration (ASI) (Parham et al. 2007;2011). Κατά τη διάρκεια της θεραπείας το παιδί οδηγείται μέσω απόλυτα εξατομικευμένων και διαρκώς μεταβαλλόμενων δραστηριοτήτων να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στα αισθητηριακά ερεθίσματα, μέσα από την έκλυση οργανωμένων προσαρμοστικών αντιδράσεων.Η θεραπεία βασίζεται στη χρήση ειδικού, ως επί το πλείστον αιωρούμενου εξοπλισμού, είναι δυναμική και διασκεδαστική για το παιδί, εξελίσσεται σε συνεργασία μαζί του και στοχεύει στις μοναδικές αισθητηριακές ανάγκες του.

Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική μορφή παρέμβασης για παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής /Υπερκινητικότητα, Αυτισμό, Αναπτυξιακή Διαταραχή του Κινητικού Συντονισμού κ.α..

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2751022374
6983753501
http://www.exelixicenter.gr/
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 32-34 (1ος όροφος πάνω από το Ταχυδρομείο)
ΑΡΓΟΣ
21200